חיזוק הקהילות היהודיות בעולם
1
2
3
הרשם לפרויקט תפנית
חושב שאתה מועמד מתאים להסברה בינלאומית, חושב שתצליח לייצג את ישראל בעולם
סטודנטים כותבים

פרויקט תפנית מאפשר לי להתעמק במקורות ובזהות שלי ובמקביל לנסות לסייע במערך ההסברה כנגד האנטישמיות והדה-לגיטימציה של ישראל.

יוסי

פרויקט תפנית מאפשר לי לרכוש כלים ומיומנויות שיסייעו לי להסביר את ישראל בארץ ובעולם בצורה טובה יותר.

חגית