אודות תפנית

רקע

"תפנית" מיזם של עמותת "לגעת ברוח".

"לגעת ברוח" - ארגון המציע לסטודנטים ישראלים השתלמויות על תכני יהדות וציונות תמורת מלגות לימודים. העמותה מפעילה למעלה מ-30 מרכזי סטודנטים בכל רחבי הארץ ללימוד המורשת היהודית ולהעמקת הזהות היהודית. כל שנה משתתפים בתוכנית כ- 8,000 סטודנטים. מעבר לפעילותו בישראל, מפעיל הארגון תוכניות זהות בתפוצות- באירופה ובארה"ב.

"תפנית" - מיזם המיועד לסטודנטים ישראלים, הלומדים בישראל ובתפוצות, אשר מטרתו לעודד סטודנטים ולהכשירם לארגון פעילויות הסברה ולביצוען.

מטרות הפרויקט: 

  • חיזוק הקהילות היהודיות הנתונות להתקפות אנטשימיות בערים שבהן תופעל התוכנית ושילובן בפעילות למען ישראל.
  • יצירת שיתופי פעולה ופרויקטים הסברתיים שונים עם ארגונים בארץ ובעולם. 
  • חיזוק הקשר של הסטודנטים הישראלים הלומדים בחו"ל עם ישראל. 

אופי התוכנית:

במסגרת הפרויקט המשותף יפעלו כ-500 סטודנטים ישראלים בעלי יכולות הסברה ומחויבות לישראל; 350 סטודנטים מקמפוסים בישראל  ו-150 סטודנטים ישראלים הלומדים בקמפוסים באוסטריה, ליטא, הונגריה ועוד.

הסטודנטים עוברים הכשרה, שבה הם רוכשים תכנים מהמורשת ומהזהות היהודית, בין השאר: היסטוריה עולמית ואתרי מורשת, מעגלי השנה, מעגלי החיים, ארון הספרים, ארכיאולוגיה יהודית בארץ ישראל, חיים יחד - מודל השוואתי לדו קיום בין שלוש הדתות, ערבות הדדית, משואה לתקומה. בנוסף, הם רוכשים כלים הסברתיים ומיומנויות שמסייעים להפיכתם ל"שגרירי הסברה". בין הכלים הללו: הסברה ישראלית, דיפלומטיה ציבורית, פרזנטציה והעברת מסרים, ניהול קונפליקטים ודיבייט, דיפלומטיה דיגיטלית, מיתוג ישראל.

במהלך ההכשרה ובסיומה הסטודנטים מחויבים לפעול לחיזוק הקשרים עם ישראל והקהילות היהודיות ולהשתלב בעשייה הסברתית לתקופה של שנה לפחות. הסטודנטים יוזמים ולוקחים חלק בפעילויות הסברה רבות ומגוונות, ופעילותם מתוגמלת באופן סמלי.